2111985110

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης και Νομικές πληροφορίες

Καλώς ήλθατε στο Aromata-Online.Com.

Το Aromata-Online.Com παρέχει τις υπηρεσίες τους σε σάς, με τους εξής όρους. Με κάθε επίσκεψη σας στο κατάστημα Aromata-Online.Com, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε διαβάσετε τους όρους αυτούς προσεκτικά, διότι καθορίζουν αυτό που περιμένετε από εμάς και από την άλλη πλευρά αυτό που περιμένουμε εμείς από εσάς. Με την πρόσβαση σε κάθε περιοχή του Aromata-Online.Com, οι χρήστες ( "χρήστες") συμφωνούν να δεσμευτούν νομικά, αποδεχόμενοι εξ ολοκλήρου τους ακόλουθους όρους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παρακαλώ διαβάστε την Ανακοίνωση μας, σχετικά με την Προστασία των προσωπικών στοιχείων, η οποία καθορίζει την κάθε επίσκεψη των σελίδων Aromata-Online.Com και η οποία εξηγεί τους όρους οι οποίοι διέπουν τη συνεργασία μας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν επισκέπτεστε τον τόπο Aromata-Online.Com ή μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Με αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας με τον ίδιο τρόπο. Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με το e-mail ή με ανακοινώσεις σε αυτές τις σελίδες. Με το γεγονός αυτό, δηλαδή της επικοινωνίας μαζί μας ηλεκτρονικά, συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση και ότι αυτή η ηλεκτρονική επικοινωνία ισοδυναμεί με την γραπτή επικοινωνία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος Aromata Online κατοχυρώνει όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο σχετικό περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Όλα τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό τον τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, ψηφιακές λήψεις, συλλογές στοιχείων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του τόπου Aromata-Online.Com ή των κατόχων του και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύνταξη όλων των Aromata Online συναφούς περιεχομένου σε αυτές τις σελίδες, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία των Aromata-Online.Com και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτές τις σελίδες είναι ιδιοκτησία της Aromata-Online.Com ή των προμηθευτών λογισμικού και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το εμπορικό σήμα του Aromata-Online.Com και άλλα εμπορικά σήματα Aromata Online στις σελίδες μας, είναι εμπορικά σήματα της Aromata-Online.Com ή των θυγατρικών της εταιριών. Όλα τα γραφικά Aromata-Online.Com, λογότυπα, επικεφαλίδες των σελίδων, εικονίδια, γραπτά κείμενα και ονόματα των υπηρεσιών της ανήκουν στα εμπορικά σήματα της Aromata-Online.Com ή στις θυγατρικές της εταιρίες. Το Aromata-Online.Com είναι εμπορικό σήμα και το περιεχόμενο και η οπτική εμφάνιση των σελίδων είναι η περιουσία της Aromata Online. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της Aromata-Online.Com. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο που πιθανόν θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες στους πελάτες, ή θα μπορούσε ακόμη να προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την υποτίμηση και την δυσφήμηση της εταιρίας Aromata-Online.Com.

Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, ονομασίες εταιρειών, ονόμασίες των προϊόντων, και / ή τα λογότυπα σʼ αυτές τις σελίδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των σημάτων, τα οποία σχετίζονται με οποιαδήποτε προϊόντα, είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Aromata-Online.Com δεν έχει σε ιδιοκτησία κανένα από αυτά τα εμπορικά σήματα και η Aromata-Online.Com δεν προωθεί καμία από αυτές τις εταιρίες, δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις εταιρίες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν συνδέεται με αυτές τις εταιρείες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι χρήστες αποδέχονται ρητά, ότι χρησιμοποιούν τις σελίδες της Aromata Online αποκλειστικά με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν την ευθύνη πιθανών κινδύνων. Ούτε η Aromata-Online.Com, ούτε οι Συνεργάτες της , οι προϊστάμενοί της, οι διευθυντές της, οι υπάλληλοί της, οι πράκτορες της, οι τρίτες πλευρές υπεύθυνες για το περιεχόμενο των σελίδων, οι έμποροι, οι πάροχοι των υπηρεσιών και του εμπορεύματος, οι χορηγοί εξουσιοδοτημένης εταιρίας και άλλες πλευρές (στο εξής αναφερόμενοι ως "Διαχειριστές") δεν εγγυώνται για την αδιάκοπη και χωρίς λάθη λειτουργία των σελίδων Aromata-Online.Com, δεν είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών στις σελίδες. Οι διαχειριστές δεν λαμβάνουν την υπευθυνότητα για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την πραγματικότητα των πληροφοριών και δεν εγγυούνται για τις υπηρεσίες ούτε το εμπόρευμα το οποίο παρέχεται δια μέσου της Aromata-Online.Com. H Aromata-Online.Com παρέχει αυτές τις σελίδες με την αρχή "έτσι όπως είναι".Η Aromata-Online.Com δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητά ή σιωπηρά, ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται σε αυτό τον τόπο. Για την πλήρη έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Aromata-Online.Com αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Aromata-Online.Com δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή από οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται από αυτό τον διαδικτυακό τόπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε άμεση, έμμεση, τυχαία, ή αποβλέπουσα σε τιμωρία, καθώς και επακόλουθες ζημιές. Καμία προφορική συμβουλή ή γραπτές πληροφορίες που έδωσε η Aromata-Online.Com, ή οι θυγατρικές της, ή κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, προμηθευτές, ή κάτι παρόμοιο, θα δημιουργήσουν κάποια υποχρέωση εγγύησης ή νομικής υποχρέωσης. Ούτε ο οποιοσδήποτε χρήστης θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή συμβουλές.

Η Aromata-Online.Com έχει το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε διαφημιζόμενη τιμή πριν από την αποδοχή της παραγγελίας. Όλα τα προϊόντα εξαρτώνται από την διαθεσιμότητά τους και μπορεί να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή. Αν δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε την παραγγελία σας, θα σας προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση ή θα γίνει προσφορά επιστροφής χρημάτων για το μη διαθέσιμο προϊόν.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Η Aromata-Online.Com δεν εκτελεί πωλήσεις σε ανηλίκους. Όλα τα προϊόντα μπορούν να πουληθούν μόνο σε ενήλικα άτομα. Στην περίπτωση, που έχετε ηλικία κάτω των δεκαοχτώ ετών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Aromata-Online.Com μόνο με την παρουσία των γονέων σας ή του κηδεμόνα σας. Η εταιρία Aromata-Online.Com και οι συνεργάτες της, διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να ακυρώσουν την παραγγελία, να αφαιρέσουν ή να διορθώσουν το περιεχόμενο του λογαριασμού ή να ακυρώσουν το λογαριασμό χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρία Aromata-Online.Com και οι συνεργάτες της προσπαθούν να δώσουν όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η Aromata-Online.Com όμως δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των προϊόντων ή άλλο περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου είναι ακριβές, πλήρες, αξιόπιστο, ενημερωμένο, ή χωρίς λάθη. Εάν το προϊόν που προσφέρει η Aromata-Online.Com δεν είναι όπως περιγράφεται, ο πελάτης μπορεί να το επιστρέψει, εφόσον φυσικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε και ελέγχεται από την Aromata-Online.Com με την έδρα της Βουλγαρίας. Όλες οι νομικές δηλώσεις, ημερομηνίες ή όροι, οι οποίοι διέπονται από τους αναφερόμενους όρους χρήσης υπόκεινται στο Νομικό Δίκαιο της Βουλγαρίας, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Η Aromata-Online.Com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις σελίδες, στις δηλώσεις, στις ημερομηνίες, στους όρους και στις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη δήλωση. Οι χρήστες δεσμεύονται αμετάκλητα και άνευ όρων, ότι στην περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, η οποία θα προέρθει από την χρήση των σελίδων αυτών, ή από αγορά πραγματοποιημένη μέσω της Aromata-Online.Com, θα υποβληθούν αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βουλγαρίας (οι χρήστες συμφωνούν, ότι σε τυχόν διαφορές είναι τη Βουλγαρία το μέρος της δικαιοδοσίας και συμφωνούν ότι δεν θα ξεκινήσουν σχετικές διαφορές, παρά μόνο στα δικαστήρια αυτά), και οι χρήστες παρακάτω συμφωνούν, ότι δεν θα κάνουν ενστάσεις κατά την δικαστική διαδικασία στα δικαστήρια της Βουλγαρίας και παραιτούνται από οποιαδήποτε αντίρρηση για την τοποθέτηση του χώρου και ότι τα δικαστήρια της Βουλγαρίας δεν είναι αρμόδια για τις δικαστικές αποφάσεις.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

Παρακαλώ μελετήστε τους υπόλοιπους όρους χρήσης στις σελίδες μας, που περιέχονται στο Κεφάλαιο Εξυπηρέτηση Πελατών. Αυτοί οι όροι διέπουν επίσης την επίσκεψή σας στην Aromata-Online.Com. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις σελίδες μας, στους Κανόνες και στους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες τερματιστεί, σταματήσει να ισχύει, ή θεωρείται άκυρη λόγω απρόβλεπτης συνθήκης, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ξεχωριστή και λειτουργικά στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτό το γεγονός δεν θίγει το κύρος και τη δυνατότητα εκτέλεσης των όποιων υπόλοιπων συνθηκών.

ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες στις σελίδες μας. Οι πληροφορίες, οι τιμές και οι εκπτώσεις που αναφέρονται εδώ, υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Aromata-Online.Com

Διεύθυνση

Aromata-Online.Com
Svoboda 23 Str.
9000 Varna,
Bulgaria

Τηλ.: 2111985110
E-mail : info@aromata-online.com