2111985110
147.00 € 58.80 €

Διαθεσιμότητα:  Διαθέσιμο

0
<p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><strong>&Tau;&omicron; Velvet Orchid</strong></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&alpha;&pi;ό<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><strong>Tom Ford</strong></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &Alpha;&nu;&alpha;&tau;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;&omicron; &Lambda;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron;&upsilon;&delta;&epsilon;&nu;&iota;&omicron; ά&rho;&omega;&mu;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &gamma;&upsilon;&nu;&alpha;ί&kappa;&epsilon;&sigmaf;. &Alpha;&upsilon;&tau;ό &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &nu;έ&omicron; ά&rho;&omega;&mu;&alpha;. &Tau;&omicron;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><strong>Velvet Orchid</strong></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&kappa;&upsilon;&kappa;&lambda;&omicron;&phi;ό&rho;&eta;&sigma;&epsilon; &tau;&omicron; έ&tau;&omicron;&sigmaf; 2014.&nbsp;</p> <p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">&Omicron;&iota; &nu;ό&tau;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;ή&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &Pi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&mu;ό&nu;&tau;&omicron;, &Mu;&alpha;&nu;&tau;&alpha;&rho;&iota;&nu; &omicron;&rho;&alpha;&nu;&zeta;, &rho;&omicron;ύ&mu;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &mu;έ&lambda;&iota;.</p> <p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">&Omicron;&iota; &mu;&epsilon;&sigma;&alpha;ί&epsilon;&sigmaf; &nu;ό&tau;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha;&sigma;&epsilon;&mu;ί, έ&lambda;&alpha;&iota;&omicron; &tau;&rho;&iota;&alpha;&nu;&tau;ά&phi;&upsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&upsilon;, &mu;&alpha;ύ&rho;&eta; &omicron;&rho;&chi;&iota;&delta;έ&alpha;, &omicron;&rho;&chi;&iota;&delta;έ&alpha;, ά&nu;&theta;&eta; &pi;&omicron;&rho;&tau;&omicron;&kappa;&alpha;&lambda;&iota;ά&sigmaf;, &mu;&alpha;&nu;ό&lambda;&iota;&alpha;, &upsilon;ά&kappa;&upsilon;&nu;&theta;&omicron;&sigmaf;, &nu;ά&rho;&kappa;&iota;&sigma;&sigma;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &eta;&lambda;&iota;&omicron;&tau;&rho;ό&pi;&iota;&omicron;.</p> <p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">&Omicron;&iota; &nu;ό&tau;&epsilon;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &beta;ά&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &beta;ά&lambda;&sigma;&alpha;&mu;&omicron; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; &Pi;&epsilon;&rho;&omicron;ύ, &lambda;ά&beta;&delta;&alpha;&nu;&omicron;, &sigma;&alpha;&nu;&delta;&alpha;&lambda;ό&xi;&upsilon;&lambda;&omicron;, &Mu;ύ&rho;&omicron;, &kappa;&alpha;&sigma;&tau;ό&rho;&iota; ,&sigma;&omicron;&upsilon;έ&tau; &kappa;&alpha;&iota; &Beta;&alpha;&nu;ί&lambda;&iota;&alpha;.</p>
:
Ποσότητα:

Επικοινωνία

2111985110