2111985110
160.71 € 56.25 €

Διαθεσιμότητα:  Διαθέσιμο

0
<p><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">&Tau;&omicron; Coco Noir &alpha;&pi;ό &tau;&eta;&nu; Chanel &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &Xi;&upsilon;&lambda;ώ&delta;&epsilon;&sigmaf; &Lambda;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron;&upsilon;&delta;έ&nu;&iota;&omicron; ά&rho;&omega;&mu;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &gamma;&upsilon;&nu;&alpha;ί&kappa;&epsilon;&sigmaf;, &kappa;&upsilon;&kappa;&lambda;&omicron;&phi;ό&rho;&eta;&sigma;&epsilon; &tau;&omicron; έ&tau;&omicron;&sigmaf; 2012. &Omicron;&iota; &nu;ό&tau;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;ή&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &gamma;&kappa;&rho;&epsilon;&iota;&pi; &phi;&rho;&omicron;&upsilon;&tau; &kappa;&alpha;&iota; &Pi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&mu;ό&nu;&tau;&omicron;, &omicron;&iota; &mu;&epsilon;&sigma;&alpha;ί&epsilon;&sigmaf; &nu;ό&tau;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha;&sigma;&epsilon;&mu;ί, &tau;&rho;&iota;&alpha;&nu;&tau;ά&phi;&upsilon;&lambda;&lambda;&omicron;, &nu;ά&rho;&kappa;&iota;&sigma;&sigma;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Gamma;&epsilon;&rho;ά&nu;&iota;, &omicron;&iota; &nu;ό&tau;&epsilon;&sigmaf; &beta;ά&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &sigma;&pi;ό&rho;&omicron;&sigmaf; &Tau;ό&nu;&kappa;&alpha;, &pi;&alpha;&tau;&sigma;&omicron;&upsilon;&lambda;ί, &sigma;&alpha;&nu;&delta;&alpha;&lambda;ό&xi;&upsilon;&lambda;&omicron;, &Beta;&alpha;&nu;&iota;&lambda;&iota;&alpha;, &lambda;&epsilon;&upsilon;&kappa;ό&sigmaf; &mu;ό&sigma;&chi;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Omicron;&lambda;ί&beta;&alpha;&nu;&omicron;.</span></p>
:
Ποσότητα:

Επικοινωνία

2111985110