2111985110
22.90 €

Διαθεσιμότητα: 

0
<div> <p><strong>Red Power</strong>&nbsp;by&nbsp;<strong>Ferrari</strong>&nbsp;is a Aromatic Fougere fragrance for men.&nbsp;<strong>Red Power</strong>&nbsp;was launched in 2012. . Top notes are bergamot, blood orange, lavender and pink pepper; middle notes are geranium, rosemary, cardamom and violet leaf; base notes are musk, patchouli, cedar and tonka bean.</p> </div> <div>&nbsp;</div> <div class="effect6"> <div> <div id="pyramid">&nbsp;</div> <h3>Perfume Pyramid</h3> <p><strong>Top Notes</strong><br /><span id="note75" class="rtgNote" title="75"><img class="btHover" title="" src="https://fimgs.net/images/sastojci/m.75.jpg" alt="Bergamot" width="40" height="40" /></span>&nbsp;<span id="note286" class="rtgNote" title="286"><img class="btHover" title="" src="https://fimgs.net/images/sastojci/m.286.jpg" alt="Blood Orange" width="40" height="40" /></span>&nbsp;<span id="note1" class="rtgNote" title="1"><img class="btHover" title="" src="https://fimgs.net/images/sastojci/m.1.jpg" alt="Lavender" width="40" height="40" /></span>&nbsp;<span id="note91" class="rtgNote" title="91"><img class="btHover" title="" src="https://fimgs.net/images/sastojci/m.91.jpg" alt="Pink Pepper" width="40" height="40" /></span></p> </div> </div>
:
Ποσότητα:

Επικοινωνία

2111985110